شب يلدا...

 
 
نویسنده : تنهايي در شب يلدا - ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
 

يه روزي مياد كه نمي دونيم كي هستيم....يار كي بوديم و عشق كي بوديم و چي هستيمآژير آمبولانس...فرياد پزشك...كيف احيا...شوك...آدرنالين...شوك...مونيتور...
نيمه جان بر تخت...بالا،پايين...فرياد اطرافيان...همه در كنارم...من انگار تنها...
فرياد پرستار...آروم...اضطراب پزشك...چشمهايم باز...خيره به همه...
اما نگاهم به جايي ديگر...به گذشته...به خاطرات...
:
كودكي...صبح تا شب بازي...آجر...توپ پلاستيكي...هفت سنگ...دوچرخه...
دست و پاي زخم...لباس پاره و خاكي...نداي اسلام...علوم...حساب...
حسرت يك خط صاف!!...جمله سازي...ترس از مدير...نگاه ناظم...
خط كش خانم صدري!...سرويس آقاي عليخاني...ترس از جاموندن...
عشق پياده رفتن...علي....سامي....پويا...

نوجواني...دارلفنون...شكستن نيمكت...كندن ديوار...سركار گذاشتن معلم...
دفتر ديني به جاي تمرين رياضي...حسرت يك خط صاف!!...فرار از مدرسه...
كل كل با دختراي پروين اعتصامي!!...كانون شعر...شعرهاي دستمالي شده...
قافيه پردازي محض!...فوتبال...پارك...ايمان...امير...حامد...كورش...

جواني...هراتي...پل چوبي...زاينده رود...خرچنگ...چاي داغ....شميم...
هفت دست...آينه خانه....كمال اسماعيل...
كمال اسماعيل...آينه خانه...هفت دست...هندسه...حسرت يك خط صاف!!...
پيام دانشجو...۷۶...خاتمي....گريه....خنده...ديپلم...
داوود...امير...آرش...فريور....وحيد...هادي....پدرام...محسن...اميرحسين...گويك...
دانشياران...درس...درس...درس...ترس...ترس...ترس...كنكور...آرزو...

دانشگاه...روز اول...ساعت اول...كلاس 11...كربوهيدرات...
نگاه اول...عشق اول...سلام اول...تيوا...تابستان...اخلاق...جمعيت...عاشقي...
فيزيك پزشكي...پنج از بيست!...درسهاي نيمه تمام...انجمن...تيوا...
فيزيولوژي...9۳/۹!!...اعتصاب...تحصن...زنگ اول...زنگ آخر...خداحافظي اول...
سلام دوم...خداحافظي دوم...انجمن...تيوا...درس...انجمن...تيوا...درس...انجمن...
درس...درس...انجمن...درس...وبلاگ...درس...وبلاگ...درس...وبلاگ...درس...درس...
مهدي...كسري...امير...خنده...فقط خنده...شيطنت...فقط شيطنت...
ساكت...نخند...با توام...خود تو...برو حذفش كن!!...خنده...فقط خنده...
ترمي دوبار اخراج از كلاس!!...شيطنت...خنده...

...

چشمهايم خسته...قلبم از گذشته منفجر...از آينده مايوس...
چشمهاي بسته...قلب خسته....فرياد اطرافيان...تاسف پزشك...
خط صاف مونيتور...اولين خط صاف!!...آخرين سرنگ...آخرين شوك...
گواهي فوت...جواز دفن...زير يك درخت بي برگ...حلوا...خرما...
تاسف...گرانيت اعلا...باد...باران...شب...
تنهايي زير خروارخاك...سرما...مورچه...كرم...گوشت...استخوان...
شنبه...يكشنبه...دوشنبه...سه شنبه...چهارشنبه...پنج شنبه...جمعه...
شنبه...يكشنبه...دوشنبه...سه شنبه...چهارشنبه...پنج شنبه...جمعه...
دوشنبه...چهار شنبه...جمعه...جمعه...جمعه...دوهفته بعد...يك ماه بعد...
يك سال بعد...يك سال بعد...دوسال بعد...چهار سال بعد...ده سال...پنجاه...
................ ............. ........ ...... ...... ..... ..... .... ... .. .
 
comment نظرات ()