دستهایم را فراموش نکن... دستهایم، سالهاست که نام تو را می نویسند... دستم بگیر... ما می رویم از زیر آسمان سیاه... می رویم تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید
آبان 91
1 پست
اسفند 88
1 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
6 پست
اسفند 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
3 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
7 پست
شب_یلدا
4 پست
فوتوصدا
1 پست
زندگی
17 پست
تو
17 پست
دیوانگی
1 پست
ایران
2 پست
آزادی
1 پست
مینیمال
2 پست
عشق
13 پست
فقر
1 پست
بهار
1 پست
آسمان
1 پست
دوستی
3 پست
مرگ
7 پست
سردرگمی
1 پست
ماه
1 پست
غروب
1 پست
پنجره
1 پست
خورشید
1 پست
رویا
1 پست
خدا
1 پست
ترس
1 پست
دیکتاتور
1 پست