صدام سقوط كرد...عراق ‌آزاد شد...از خوشحالي گريه كردم...نمي دونم وقتي ايران آزاد

بشه بايد چه كار كنم....واي كه چقدر خوشحالم.....دلم مي خواد داد بزنم:

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي....!!!!

همين ديگه...مطلبي رو كه براي امشب آماده كرده بودم بعدا مينويسم....!!!

/ 6 نظر / 2 بازدید
کویر

سلام . رژیم صدام ،‌سقوط کرد . من هم از این بابت خوشحالم. ولی عراق آزاد نشد. فقط از دست دیکتاتوری به دست دیکتاتوری دیگر افتاد . آمریکا با عراق کارها دارد ....

nazila

اميدوارم آينده خوبی در انتظار شون باشه ....

merikhi

ولی من از جنگ خوشحال نيستم از مرگ و بدبختی آدما ناراحتم از اينکه سرنوشت آدم‌ها اينقدر راحت تو دست يه عده سرمايه دار گردن کلفت عوض می شه حالم بد می شه از اينکه نمي‌تونم زبون زمينی ها رو بفهمم ...

مريم

سلام. نسخه ويدئويی ؛دايره؛ را با کيفيت پايين ديدم. ممنونم از اين که به من سر زديد.

مانا

زياد خوشحال نباش .کودکان عراق هنوز راه سختی در پيش داند.. باز صدام از جنس خودشان بود... اين آمريکائی های کثافت همان بلائی را به سر عراق می ورند که بيست و پنج سال پيش سر ما آوردند... تصاوير و خبرها را که می خوانم. ياد انقلاب خودمان می افتم... با دقت تر ببين... چه فرقی مس کند صدام يا هر کی ديگر... عراق عراق است و بدبخت هم بدبخت...