ما چون ز دري پاي كشيديم، كشيديم
اميد ز هر كس كه بريديم، بريديم
دل نيست كبوتر كه چو برخاست، نشيند
از گوشه ي بامي كه پريديم، پريديم
رم دادن صيد خود از آغاز غلط بود
حالا كه رماندي و رميديم، رميديم....


وحشی بافقی

/ 7 نظر / 2 بازدید
خلوت‌گزيده...

در حسرت پرواز دلم غرق به خون است ... گاهی بنگر حال مريدان تو چون است ... صياد پس صيد دويدن هنری نيست ... صيد از پس صياد دويدن ز جنون است ...

babr

حرف صبح را نزنيم که انديشيدن تنها در شب شکل می گيرد...درکنج دنج کافه ای پر نور...

havva

سلام پسر گلم! چيه!!!!مگه من دل ندارم! چرا حواسمو بايد جمع کنم!!!! (:((:(: قربونه تو پسر! من!

pedram

کاش ميشد بريد !

مانا

بوی عصيان می دهد ذهنت. منظورت چه بود؟ نکند تو هم می خواهی همه را بگذاری توی خماری و ديگر ننويسی؟؟ نگرانم. به من سر بزن

FATEMEH

سلام = حالا كه تنهايی عزيز دل ، يه آرزو ميتونم برات بكنم ؛ تنهاييات ، قشنگ باشه !!