25 سالگي ....بيست و پنج شمع روشن كن...

من امروز ، دلم از تاريكي گرفته است...

تمام تنه خسته...

بيست و پنج سال است كه دويده ام...در انتهاي يك بن بست...

بيست و پنج شمع روشن كن...

گوشهايم در نابودي صدا هذيان مي شنوند!

آوازي بخوان

شايد با آواز تو بتوان لحظه اي رقصيد....

بيست و پنج شمع روشن كن...

و پيكي بريز...

نفسم بوي مستي مي دهد

اما هنوز فراموش نكرده ام فراموش شدنم را...

تو هم هذيان مي گويي!...

بيست و پنج شمع روشن كن

تا با تني خسته و نفسي مست خاموششان كنم...

نه براي صد سال زنده ماندن...

كه براي لحظه اي از ياد بردن آوازهايي كه نمي شود با آنها رقصيد!....


عليرضا نجفيان

1386/1/15
/ 11 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پـیــنـــکـــــــــی

...._HAPPY BIRTHDAY ________ ...........*......*.................................. ........*............*..............._............... .......*.."............*.........*......*............ .......*...............*......*............*......... .........*.._..._..*.......*..''.............*....... ...............Y.............*...............*........ ................)...............*.._..._..*.......... ..............(.......................Y................ ...............).......................)............... ..............(.......................(................ ___________BEST WISHES 2 U ــــــــــــــــــ

پـیــنـــکـــــــــی

.*.* .* .* .* .* .() ().() () () () () .* .* . .* .* .* .*.* .* .||| || ||| || ||| || .* .* .*.* .* .* .* .* . *@@@@@@@@@@@ .* .* .* .* .* .* .*@/////////////////////@ .* .* .* .* .* .* . *@@@@@@@@@@@@@.* .* . .* .* .* .* @///////تولدت مبارک//////@ .* .* .* .* .* @@@@@@@@@@@@@@@@.* .* .* .* .* @////////////////////////////////@.* .* .* .* @@@@@@@@@@@@@@@@** .* .* .*.* .* .* .* .*.* .* .* .* .*.* *****

پـیــنـــکـــــــــی

چه لطیف است حس آغازی دوباره، و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس... و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن! و چه اندازه شیرین است امروز... روز میلاد... روز تو! روزی که تو آغاز شدی!

سونيا

آغاز ۲۵ سالگی يعنی فصلی نوين در جوانی...يعنی فصلی سبز در بهار خوش زندگی...بهار؛ فصل دل انگیز زیبایی ها اولين روز زندگی را تجربه کردی...بهاری هستی و می دانم که بهاری می مانی...شاد و سبز باشی.