زندگی یک شیب عمودیست تا خوشبختی

و خوشبختی، خطی باریک بین تصور و واقعیت!

مثل مورچه در داستان لنگیدن تیمور

از سراشیب تصور بالا می آیم

و از فرط سر خوشی

تا ته واقعیت ، ضربه مغزی می شوم...

 

****

من دیوانه گفتم خوبم

توی عاقل چرا باور کردی!

****

تو که این چند خط را می خوانی

من یادم رفته دلمردگی عصر جمعه را...

 

یادآوری ممنوع! 

/ 1 نظر / 8 بازدید
hargeeeeezzzzzz!!!!!!

وبتونو خیییییییلی دوس دارم . واقعا لذت بردم مر30 جدا ![چشمک]