تمام شعر هایم را برایت می خوانم

تو

گوش می دهی...

من

جان!....

 

علیرضا نجفیان

13 تیـــــر 1387

/ 2 نظر / 2 بازدید
سرداب

سایه ای از سر دیوار گذشت

....

تو گوش می دهی من جان