1


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
کسی که شعر هايت را دوست داشت

آره این شعر خودته.می خواستم بدونی خوانندگان وبلاگت هنوز شعر هات رو فراموش نکردند.امیدوارم دوباره بنویسی و مارو خوشحال کنی ياد ما ساحلي شنيست.... زيباترين نقش را ارزان به موجي مي سپارد! و خود پر از شن مي شود! ياد سپيد آزادي پر از ماسه و صدف، بازيچه كودكاني مي شود كه عشقشان ساختن قلعه ايست تا دوستي كه مدادشان را برداشته در آن اسير كند!.... ما، مسموم بردگي هستيم!