# تو
دستهایم را فراموش نکن... دستهایم، سالهاست که نام تو را می نویسند... دستم بگیر... ما می رویم از زیر آسمان سیاه... می رویم تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید
        دستهای توبهترین بهانه است برای زمین خوردن ! علیرضا نجفیانفرسفج23 مهر 1387
/ 5 نظر / 11 بازدید