# زندگی
دستهایم را فراموش نکن... دستهایم، سالهاست که نام تو را می نویسند... دستم بگیر... ما می رویم از زیر آسمان سیاه... می رویم تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید