# زندگی
      طوفان شدبید مجنون خانه همسایه شکست...زن،سراسیمه رختهای شسته شده را جمع کردو پیرمرد،تکه های خاطراتش را...و دیگر آسمان آفتابی نشد...علیرضا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید