# عشق
دستهایم را فراموش نکن... دستهایم، سالهاست که نام تو را می نویسند... دستم بگیر... ما می رویم از زیر آسمان سیاه... می رویم تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید
      طوفان شدبید مجنون خانه همسایه شکست...زن،سراسیمه رختهای شسته شده را جمع کردو پیرمرد،تکه های خاطراتش را...و دیگر آسمان آفتابی نشد...علیرضا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید