# عشق
        دستهای توبهترین بهانه است برای زمین خوردن ! علیرضا نجفیانفرسفج23 مهر 1387
/ 5 نظر / 11 بازدید
      طوفان شدبید مجنون خانه همسایه شکست...زن،سراسیمه رختهای شسته شده را جمع کردو پیرمرد،تکه های خاطراتش را...و دیگر آسمان آفتابی نشد...علیرضا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید