To view the fonts follow it: View>Encoding>UTF-8


آقاي رييس جمهور سلام!....
اميدوارم سفرهاي استاني خوش گذشته باشد و فقر و نكبت،پشت قدمهاي متبركتان از اين سرزمين رخت بربندد....
امروز به جايي رفتم كه مطمئنم شما هرگز نديده ايد....چون بوي تبرك دولت كريمه تان آنجا استشمام نمي شد.....بوي عدالت نيز....
امروز در كنار جاده،چيزي ديدم كه از بودن خود شرمسارم كرد....و از بودن شما....
خانواده اي را ديدم كه كنار جاده،داخل كانتينر كاميون زندگي مي كردند...البته اگر در لغت نامه شما اسمش زندگي باشد....
پدر و مادر و فرزندان، جايي زندگي مي كردند كه سقفي آبي و ابري داشت....
در نكبت مطلق....مثل طعمه هايي كه عنكبوت فقر و اعتياد آخرين قطرات خونشان را مي مكيد و با ولع بسيار منتظر به دام انداختن طعمه هاي كم سن و سال خانواده بود...
چراغشان نور خورشيد بي انصاف بود كه در روزهاي سرد ابري نمي تابيدو در گرمي تابستان هلاكشان مي كرد...و گرماي شبهاي سرد را از خوابيدن كنار بزهايشان مي گرفتند....
گوساله شان چند روز پيش مرده بود و چند متر آنطرف تر سوزانده بودنددش....و يكي از خرگوشهايشان را كنار آشپزحانه چال كرده بودند...
آقاي رييس جمهور!....
جايي كه رفتم ،در دارفور و كنگو و زيمباوه نبود....55 كيلومتر از شهر تاريخي اصفهان فاصله داشت و در چند كيلومتري شهرهاي صنعتي و كارخانه هاي مادر اين سرزمين بود....
البته مي دانم از سعدآباد و نياوران خيلي دور است....
اما....

آقاي رييس جمهور!....
پدر معتاد،مادر رنج كشيده و كودكان بي گناهي كه حتي در اين افتضاح،برنامه درسي شان را با ديوار چسبانده بودند،ايراني بودند....
نه توطئه امريكا و اسراييل ونه بازمانده شاه منفور معدوم!.....
اينها ميهمانان رانده شده سفره دولت فخيمه اسلاميند....دولتي كه آنقدر جهاني فكر مي كند كه ملتش را از ياد مي برد.....

آقاي رييس جمهور!....
حيف اسلام كه اينگونه ملامت مي شود...دريغ از خدا كه به خاطر سكوتش سرزنش مي گردد..راستش اينها را كه ديدم ياد علي افتادم....و خرما ها ،كاسه هاي شير و نان و نمكهايي كه مي گذاشت و مي گدشت....ياد چاههاي تنهايي كه امروز آنقدر بوي نفت مي دهد كه خليفه را ميل درد دل با ايشان نيست!
كاش فراموش نكرده باشيد!.....

در آن لحظه از كلمه عدالت چندشم شد....از انصاف، حالم بهم خورد....از عاطفه شرم كردم....
راستي چه خبر از سهام عدالت؟.....
اينها هم سرشماري مي شوند؟!....

آقاي رييس جمهور!....
اينها از فلسطينياني كه سنگشان را به سينه مي زنيد بدبخت ترند...اينها چيزي ندارند كه كسي اشغال كرده باشد.....
هرچه سفره نداشته شان را بو كردم، هيچ اثري از پول نفتي كه قرار بود سر سفره ها بيايد نبود....

آقاي رييس جمهور!....
افسوس مي خورم كه چرا اين كودكان حتي به اندازه يك وجب از اين سرزمين 1,648,151كيلومتر مربعي سهم ندارند!....

راستي يادم رفت بگويم!....كنار اين خانواده بي خانمان، بنگاههاي معامله كاميون و ماشينهاي سنگين فراوان بود...
كساني كه پورسانت هر معامله شان ميليونيست....و البته از اين خانه ها براي اجاره دادن زياد دارند.....نگران نباشيد!...آن 120 ميليون نفري را كه به زيستن دعوت كرده ايد مي توانند شب را در اين بيغوله ها سر كنند....

آقاي رييس جمهور!....
راست مي گوييد...ملت ما در برابر تحريمها ايستاده است...چون چيزي براي از دست دادن ندارد....در عوض سلاحهاي بسياري براي بدست آوردن هست....

آقاي رييس جمهور!....
مي دانم وقتتان تنگ است....زياد مزاحم نمي شوم....فقط يك سوال داشتم و آن اينكه آيا برق نيروگاه هسته اي بوشهر به اين منطقه مي رسد؟
چون كودك اين خانه مي گفت از بوي فانوسي كه شبها زير نورش درس مي خواند سردرد مي گيرد....

آقاي رييس جمهور....
.......
.......
.......

عليرضا نجفيان
13 آبان 1385

براي ديدن عكسها از لينك زير استفاده كنيد:
http://www3.flickr.com/photos/alirezanajafian
دزصورت فيلتر بودن از سايت زير وارد شويد:
http://workinter.net

/ 6 نظر / 9 بازدید
روسپی

آقای رييس جمهور... زالوهای پتياره دمبه پهن چه کسانی هستند؟

سونيا

کاش اينهايی که گفتی حقیقت نداشت ...کاش دغدغه های ما نزديکمان را مي ديد. کاش کمی شهامت اعتراف به اشتباهات وجود داشت...افسوس

علی شيروی

چه عجب!

فرزانه

حرف درد و ظلم مگه تمومی داره آدم احساس خفگی می کنه وقتی کلمه مقدس عدالت به دهن اينا آلوده میشه من از این خانواده بدتر ديدم کسايی که تو غار زندگی ميکردن به خدا راس ميگم فيلمشون رو ديدم کسی يادش نيست چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

پویا

زیبا بود هر چه بگویم کم گفته ام